Untitled Document

Premies


Groendaken

Het aanbrengen van vegetaties op daken is in Vlaanderen echter nog relatief onbekend. Om die reden heeft het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) tal van initiatieven genomen om de aanleg van groendaken te stimuleren bij gemeenten, steden, burgers, bedrijven, architecten, …
Om de aanleg van groendaken een extra duwtje in de rug te geven, zijn er subsidies voorzien via de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling’.

Subsidies voor groendaken bestaan in Vlaanderen sinds 2002. Niet iedere gemeente biedt echter een subsidie aan. Dit komt omdat het subsidiëren van groendaken geen verplichting is maar een vrijwillig engagement.

Een gemeente die de samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling” heeft ondertekend, specifiek de cluster natuurlijke Entiteiten, kan bij het gewest deze actie voorleggen. Voor iedere m² groendak dient de gemeente minstens 25 € subsidie te verlenen. In ruil ontvangt zij van het gewest 31 tot 38,75 €/m². Gemeenten die wensen subsidies te geven en een voorbeeld van een subsidiereglement zoeken kunnen dit hier downloaden. Het Model subsidiereglement is gebaseerd op andere gemeentelijke reglementen en gecontroleerd door juristen. Het staat de gemeente vrij om de voorwaarden aan te vullen of aan te passen mits zij minimum 25 € subsidie geeft.

De gemeenten, steden en provincies kunnen echter ook zelf groendaken aanleggen en hiervoor subsidie aanvragen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst.

Een lijst met gemeenten die een subsidiereglement groendaken hebben, vind je hier (pdf-document).
In deze lijst is ook het subsidiebedrag en eventueel het plafondbedrag opgenomen.

Voor meer informatie kun je steeds terecht bij het ANB, Tel: 02 553 81 13 of groendaken@vlaanderen.be.

 


Isoleren van daken

Wie in de loop van 2009 minimum 40 m² van het dak of de zoldervloer van zijn woning goed tot zeer goed isoleert, kan van de Vlaamse overheid een premie krijgen die kan oplopen tot 1000 euro.

Ook in 2010 zal de Vlaamse Regering middelen vrijmaken voor de aanvullende Vlaamse dakisolatiepremie. 
De voorwaarden blijven behouden en kunt u nalezen op http://www.energiesparen.be/vlaamsedakisolatiepremie

 

 

Renovaties

Als u uw woning renoveert, kan u van de Vlaamse Overheid een renovatiepremie ontvangen. Op devolgende websites vind u uitgebreide informatie terug betreffende de premies/subsidies welke u kan bekomen :

 

 

 

Counter dakwerken LGJ