Untitled Document

Groendaken

Wat is een groendak? 

“Groendaken zijn daken die begroeid zijn met planten”.

Het aanbrengen van vegetaties op daken is in Vlaanderen nog relatief onbekend. Om die reden heeft het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) tal van initiatieven genomen om de aanleg van groendaken te stimuleren bij gemeenten, steden, burgers, bedrijven, architecten, …

Intensief dak


Om de aanleg van groendaken een extra duwtje in de rug te geven, zijn er subsidies voorzien via de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling’. 

Groendaken kunnen verschillen van begroeiing met sedum (vetplanten) en gras tot volledige daktuinen met struiken en bomen. Afhankelijk van het soort beplanting en het concept, spreekt men over extensieve en of intensieve groendaken.

Intensieve groendaken of daktuinen zijn bijna alleen geschikt voor de nieuwbouw, omdat ze zorgen voor een grote belasting van de dakconstructie. Ze zijn vergelijkbaar met gewone tuinen waarin geleefd kan worden. De begroeiing van intensieve groendaken bestaat uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Intensieve groendaken vergen net als gewone tuinen veel onderhoud. 

 

Extensieve groendaken of vegetatiedaken zijn lichtgewicht groene daken en daardoor veel minder belastend voor de dakconstructie. Een extensief groendak is geschikt voor bijna alle typen daken, ook van bestaande gebouwen. De begroeiing  vanExtensief dak extensieve groendaken beperkt zich tot mossen, vetplanten (sedum) en kruiden. Een extensief groendak vergt daarom los van een jaarlijkse inspectie weinig tot geen onderhoud. Extensieve groendaken hebben voldoende aan natuurlijke regenval. Op extensieve groendaken kan niet geleefd worden of maw zijn niet beloopbaar.

Tevens bestaan nog varianten (semi-intensief) die verschillende soorten vegaties en diktes van de ondergrond bevatten.

Hoe wordt de begroeiing aangebracht?

 • spontane begroeiing: weinig toegepast wegens de lange ontwikkelingstijd en het grote erosiegevaar
 • planten: meer voor intensieve groendaken
 • zaaien: droog en nat zaaien
 • plantendelen: scheuten of wortelstokken (vooral scheuten van sedumsoorten) 
 • vegetatiematten: veel gebruikt gezien de voorgekweekte vegetatiematten een onmiddellijke dichtgegroeide begroeiing zijn, voornamelijk voor hellende daken omdat ze als een volledige erosiebescherming fungeren.

De cel groenbeleid van het ministerie van de vlaamse gemeenschap ontwikkelde een aantal instrumenten die info verschaffen over de aanleg en het beheer van groendaken.
Zo heeft ze in samenwerking met de K.U.Leuven een brochure ‘Extensieve groendaken’ opgesteld. Deze brochure is gebaseerd op een uitgebreid onderzoek naar groendaken en beschrijft beknopt wat een groendak is, welke types er zijn, … Je kunt de brochure ‘Extensieve groendaken’ hier downloaden (pdf-document).
 

In 2003 is de folder ‘Groendaken in Vlaanderen’ verschenen. In deze folder vind je adressen en foto’s van groendaken die in Vlaanderen zijn aangelegd. Je zal hierin ook voorbeelden terugvinden van eigen projecten zoals het groendak op de bijenhal in het park Vordenstein te Schoten. Je kunt de folder ‘Groendaken in Vlaanderen’ hier downloaden (pdf-document).

Voordelen van een groendak ?

 • Een groendak kan regenwater opnemenen terug afgeven in de atmosfeer 
 • de isolerende werking van een groendak
 • het geluid wordt tegengehouden
 • Een groendak ziet er mooi uit en verbetert de biodiversiteit
 • groendaken komen gezondheid ten goede
  • stofdeeltjes worden opgevangen
  • productie van zuurstof zuivert de lucht
  • water wordt gezuiverd door de beplanting
 • groen is rustgevend en stressverlagend
 • een groendak verhoogt de levensduur van de dakbedekking

 

 

 

Counter dakwerken LGJ